Červen 2017

Řekla jsem si,

8. června 2017 v 8:36 | Šnek |  x
že něco napíšu.
Ale nenapsala.
RIP.

Klasycká hudba noty boty

8. června 2017 v 8:28 | Šnek |  x
Tadi sem vám přypravyl resepty na něáké klasýcké dýlka :33333

Tureckí pochod
fdsffdscghgfbjkjhmlkjklkjk§j§klkhjgkhlkjklhkjkhjklkhjghfg gdhfgjgjgjkjhfaggjhklmjlůlkjhgdgfhjgjkjhgfsffzhjgkhklkjhgttgfrfhjhzhklkik§ůlů§ůlů¨lů§ůlkljhgfdfdssssssss
hjkfghfghhgfdsdfgdafghfghgfddsfdadfghfghgfedsdfgdadfghfghgfdsfgdaffffhghjhghjhgjjhjhjhjhgkhhhhhkhhhhhuzhuhjhghjhghjjjjjjjjhjhjujuuuhuhuhuzgfjkgskfl¨g§fslsůls§fls§důdůůdůůdůůdůdůdgff

Na krásném, modrém Dunajy
sfhhkůkůjljlaadgfggkjlgjgjaadgggggggggghůůklkhkhaaedgjkhkhgjgjfhk§§¨ůů¨l§l§ddgukk§ů¨ů§l§lddgjjhghkhkgůl¨¨hg§jhlhllhhljlhkhgjhkůkkůjlljkhkhjghkgjkhhkkdkddidkůjljlkhhjghkjggjgjfhklk¨¨§l§laadgg§k§ůjkjůaadhhhh§§ůkkůasfhjopiououddgjkjlůjůkhhk

Pro Elyšku
lololkhjhfadghhdghjdthjdloloolhkjgadgjhfjhghjklhůlkglkjfkujjhdlg§§o
ololololhkjgadghdgdzhjjflollololhkjgadghdjhgfkhkgjkhgfhjkůůlkůlůlkjhgfdsdsasdfghjjhjjkhlkůfůgůhůjůkůlů¨§ůlkjhlkjhjkikiklkjklhlklhlklhlklhlklklhkjhhgsfghjsfghadghdghjdlolololhkjhgadghdkjhhhhh
gdkllllldldtkgldgglfjkgkkůgůkgůhl§lkůůhhlkhjhjgjgjggjlggkgjgjgjgjgjgjgjgjjjjjjjkkfhůhvlůůůůhvlůkbj§kljůjk§k§k§k§kh§jůglfffkjhhhhhhhhhhhhhhjggggggsfhhhhhhhhhhhhhhkjhgffhklsfhkůëtuuopxvnvn,dgjketifzkfkkjuzguzfpoiztrewqlkjhgfdsamnbvcxylololhkjhadghdzjkdlioololkjgadghdkjhjhzzzzzzz

Nevým jak se to menuje
dghjkjghjhfgfddddgjkgghjkůkjkkkkjhhjkkůůglfklkhjjhjhghjgdcffffffffffffhjdkfzuzrfjuikfhlllhjghkuž se my nechce bye